Aby zapewnić najwyższą jakość usług wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej.
Sprawdź cel, warunki przechowywania lub dostępu do nich w Polityce prywatności.
Zamknij

 
 

Znieczulenie pacjentów zbyt chorych, żeby ich znieczulać. Anesthesiology Clinics

B.A. Kohl, S.H. Rosenbaum, L.A. Fleisher

wyd. I polskie, red. M. Wujtewicz
210 stron
rok wydania: 2013
format: 170 x 245 , opr. twarda
ISBN: 978-83-7609-843-2

darmowy fragment


cena: 59.00 zł   53.10 zł 

Niniejszy podręcznik jest wyjątkowy, co sugeruje już jego intrygujący tytuł. W odróżnieniu od innych publikacji z zakresu anestezjologii, skoncentrowano się w nim na zagadnieniach związanych ze znieczuleniem pacjentów obciążonych licznymi schorzeniami, którzy wymagają zabiegu operacyjnego i znieczulenia. Chorzy ci niejednokrotnie stanowią duże wyzwanie dla anestezjologa, zwłaszcza gdy zabieg odbywa się w trybie natychmiastowym lub pilnym.

Redaktorzy prezentowanej publikacji  wybrali potencjalnie groźne dla pacjenta stany kliniczne, towarzyszące jego ,,chorobie chirurgicznej”. Przedstawili ich patologię, której zrozumienie jest niezbędne do wyboru optymalnego postępowania z pacjentem w okresie okołooperacyjnym.

  • Szczegółowo omówiony problem znieczulania pacjentów z licznymi schorzeniami.
  • Omówione stany kliniczne, stanowiące potencjalne zagrożenie dla pacjentów.
Zobacz jeszcze...
Anestezjologia i Intensywna Terapia
    Anestezjologia Larsen Tom 1
    Anestezjologia Larsen Tom 2
    Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
    PICC i wkłucia pośrednie
    Żywienie na oddziałach intensywnej terapii
Inni użytkownicy kupili wraz z tą książką także:
    Anestezjologia Millera. Tom 2
    Zakażenia na oddziale intensywnej terapii
    Anestezja u pacjenta z chorobami współistniejącymi
    Anestezja. Znieczulenie w położnictwie, torakochirurgii i kardiochirurgii
    Atlas technik znieczulenia regionalnego pod kontrolą ultrasonograficzną
    Blokada nerwów obwodowych w ortopedii

Słowo wstępne

Przedmowa

Przedmowa do wydania I polskiego

Problemy anestezjologiczne u chorych ze stwierdzoną niewydolnością naczyń mózgowych

W rozdziale omówiono zagadnienia związane z okołooperacyjnym postępowaniem u pacjentów z różnymi malformacjami naczyń mózgowych i potencjalnym ryzykiem powikłań krwotocznych oraz chorobami naczyń mózgowych, w tym zwężającymi ich światło, stwarzającymi ryzyko niedokrwienia. Położono nacisk na strategie postępowania w okresie okołooperacyjnym, zapobiegające powikłaniom i minimalizujące ich następstwa. Zwrócono uwagę, że planowanie postępowania śród- i okołooperacyjnego musi uwzględniać cele interwencji terapeutycznej i przewidywane potencjalne problemy.

Pacjent septyczny na sali operacyjnej

Chory septyczny stanowi wyzwanie dla anestezjologa. W przeciwieństwie do większości pacjentów operowanych w trybie planowym, u których znieczulenie i zabieg operacyjny zaburzają jedynie procesy fizjologiczne, u chorych z ciężką sepsą nakładają się one na istniejące już wcześniej poważne zaburzenia ogólnoustrojowe. Decyzja o wykonaniu operacji jest zwykle wymuszona pilną lub natychmiastową potrzebą rozwiązania naglącego problemu chirurgicznego i musi być wyważona w stosunku do ryzyka powikłań i śmiertelności wynikających z samej procedury. Przygotowanie do zabiegu pacjenta z sepsą na oddziale intensywnej terapii (OIT) może być pomocne w prowadzeniu znieczulenia. Jednak dynamika zmian stanu chorego podczas operacji wymusza agresywne postępowanie terapeutyczne, które może, ale nie musi, być poparte wynikami długoterminowymi w intensywnej terapii. Anestezjolog musi skupić się na przeprowadzeniu chorego przez zabieg, odsuwając na dalszy plan rozważania dotyczące odległych wyników.

Znieczulenie chorych wymagających zaawansowanych technik wspomagania oddechu

Pacjent w stanie krytycznym, który wymaga znieczulenia, stanowi problem dla anestezjologa. Poza potencjalną niestabilnością hemodynamiczną i koagulopatią często występuje u niego ciężka niewydolność oddechowa. Właściwe postępowanie z chorym wymagającym zaawansowanych metod wspomagania oddechu wymaga x Spis treści zrozumienia patofizjologii niewydolności oddechowej oraz wpływu mechanicznej wentylacji na organizm, a także wiedzy dotyczącej metod wentylacji, dostępnych na oddziale intensywnej terapii (OIT). W rozdziale przedstawiono podstawowe definicje hipoksji i różne stany do niej prowadzące, omówiono podstawy mechanicznej wentylacji i jej rodzaje stosowane na OIT oraz podano rekomendacje dotyczące postępowania na sali operacyjnej z chorym z ciężką niewydolnością oddechową.

Problemy anestezjologiczne u chorych z niewydolnością nerek

Anestezjolodzy mają często do czynienia z pacjentami z niewydolnością nerek. Wskazaniami do przeprowadzenia operacji mogą być niewielkie zabiegi, jak na przykład operacje przepuklin czy wykonywanie przetoki tętniczo-żylnej do hemodializy, ale również duże operacje brzuszne lub kardiochirurgiczne. Chorzy w cięż- kim stanie ogólnym, będący na stole operacyjnym, mogą mieć ostre uszkodzenie nerek. Anestezjolog musi więc znać postacie kliniczne niewydolności nerek i zastosować odpowiednie znieczulenie. Monitorowanie hemodynamiczne i płynoterapia mogą być wyzwaniem w tej grupie chorych, a różne zaburzenia metaboliczne wymagają od anestezjologa umiejętności wyrównywania ich w tym ostrym stanie.

Znieczulenie chorego z ostrym zespołem wieńcowym

W rozdziale zawarto przegląd aktualnego stanu wiedzy z dziedziny patofizjologii, diagnostyki i leczenia ostrych zespołów wieńcowych w okresie około- i pooperacyjnym. Podkreślono w nim znaczenie niektórych aspektów dotyczących postępowania anestezjologicznego u pacjentów z ostrą niewydolnością wieńcową. W rozdziale omówiono też okołooperacyjne sposoby postępowania u pacjentów z tym zespołem, główne wytyczne postępowania wraz z uzasadnieniem ich zastosowania.

Postępowanie anestezjologiczne u pacjentów z zaawansowaną chorobą zastawek serca operowanych z powodów niekardiochirurgicznych

Wzrastająca liczba pacjentów z chorobami zastawek serca może stanowić duże wyzwanie dla anestezjologów. W rozdziale skupiono się na pacjentach z zaawansowaną chorobą zastawek lewej części serca operowanych z innych przyczyn niż kardiochirurgiczne. W rozdziale omówiono patofizjologię zwężenia i niedomykalności zastawek aortalnej i mitralnej, sposób znieczulenia, jak również przedstawiono optymalne zasady postępowania okołooperacyjnego.

Postępowanie śródoperacyjne u chorych z tamponadą serca

Postępowanie anestezjologiczne u chorych z tamponadą serca musi uwzględniać nie tylko ryzyko związane z samą tamponadą, lecz także z jej następstwami. W rozdziale opisano etiologię, patofizjologię, objawy kliniczne i postępowanie anestezjologiczne u chorego z tamponadą serca ze zwróceniem uwagi na okres śródoperacyjny i zabieg odbarczenia serca.

Problemy anestezjologiczne u chorych po urazach, wymagających interwencji chirurgicznej: Pacjent zbyt chory, żeby go znieczulić

Urazy są trzecią przyczyną zgonów w USA. Natychmiastowe i właściwe postępowanie anestezjologiczne po urazach może poprawić końcowy wynik leczenia chorego po urazie. Rozpoznanie uszkodzeń mózgu, mięśnia sercowego, płuc, wątroby i miednicy, które są przyczyną wysokiej śmiertelności, ma kluczowe znaczenie dla opracowania strategii postępowania. Obejmuje ona kontrolowaną resuscytację płynową do czasu zaopatrzenia chirurgicznego miejsca krwawienia, wczesne uzupełnianie czynników krzepnięcia z jednoczesnym przetaczaniem koncentratu krwinek czerwonych i stosowaniem terapii adjuwantowej, jak rekombinowany czynnik VIIa. W rozdziale omówiono powyższe kierunki postępowania, ostatnie doniesienia dotyczące leczenia chorych po urazach, a także dokonano przeglądu współtowarzyszących stanów klinicznych, które mogą mieć wpływ na śmiertelność.

Pacjenci pod wpływem substancji toksycznych

W zatruciach wywołanych przez trucizny lub leki obraz kliniczny jest zróżnicowany i często mogą wystąpić trudności diagnostyczne. Powszechnie spotykane stany kliniczne wywołane działaniem leków/toksyn są klasyfikowane w siedmiu kategoriach w zależności od mechanizmów uszkodzenia narządów. W rozdziale omówiono stany patologiczne wywołane przez leki lub środki toksyczne oraz możliwości leczenia tych stanów.

 Jak postępować w okresie okołooperacyjnym z chorymi z zaburzeniami endokrynnymi?

Pacjenci z chorobami endokrynologicznymi są często spotykani na sali operacyjnej. Chociaż większość chorych jest leczona przewlekle, to wielu z nich może demonstrować ostre zaburzenia w okresie okołooperacyjnym. Nierozpoznanie ich może mieć negatywny wpływ na okołooperacyjną zachorowalność i śmiertelność. W rozdziale omówiono 4 najczęściej występujące choroby endokrynologiczne, jak cukrzyca, nadczynność i niedoczynność tarczycy oraz niewydolność kory nadnerczy. Omówiono również postępowanie anestezjologiczne w operacjach guza chromochłonnego nadnerczy.

Znieczulenie chorego ze zwężeniem tchawicy

Zwężenie tchawicy może pojawić się jako następstwo urazu, guza, infekcji, chorób zapalnych, a także może powstać z przyczyn jatrogennych. W celu zrozumienia następstw tego uszkodzenia niezbędna jest podstawowa znajomość praw fizycznych dotyczących przepływu powietrza. Pacjenci ze zwężeniem tchawicy wymagają przed znieczuleniem wielu badań, w tym testów czynnościowych płuc i badań radiologicznych. Leczenie uszkodzeń tchawicy jest wielodyscyplinarne i wymaga udziału pneumonologów, anestezjologów i chirurgów.

Skorowidz 


Znieczulenie pacjentów zbyt chorych, żeby ich znieczulać 44 KB
Znieczulenie pacjentów zbyt chorych, żeby ich znieczulać 221 KB
Bądź pierwszą osobą która oceni tą książkę!

Musisz być zalogowany aby ocenić książkę.
Jeśli posiadasz już konto w naszym serwisie zaloguj się:
login:
hasło:
Zapomniałem hasła

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, zarejestruj się w naszym serwisie.
Jeśli wyszukasz anat* wtedy wyszukiwarka znajdzie słowa zaczynające się na anat, na przykład anatomia.
5 minut konsultacji weterynaryjnej. Psy i koty
Bestsellers bar
Psychiatria
Bestsellers bar
Pediatria. Lissauer