www.expertconsult.com "/>

Aby zapewnić najwyższą jakość usług wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej.
Sprawdź cel, warunki przechowywania lub dostępu do nich w Polityce prywatności.
Zamknij

 
 

Atlas neurologii klinicznej

G.D. Perkin, D.C. Miller, R.J.M. Lane, M.C. Patel, F.H. Hochberg

wyd. I polskie, red. D. Ryglewicz
482 strony
rok wydania: 2012
format: 220x300, opr. twarda
ISBN: 978-83-7609-698-8

darmowy fragment


cena: 99.00 zł   89.10 zł

Nakład wyczerpany

 

Atlas neurologii klinicznej to doskonała pozycja adresowana do lekarzy neurologów i neurochirurgów. Informacje w niej zawarte są niezwykle pomocne w czasie procesu diagnostycznego pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. W książce zamieszczono prawie 2000 wysokiej jakości ilustracji, w tym 1000 kolorowych, prezentujących obraz kliniczny, histopatologiczny oraz wyniki badań obrazowych stosowanych w neurologii. Czytelnik znajdzie tu również zwięzłe opisy poszczególnych jednostek chorobowych wraz z metodami diagnostycznymi.

Książka zawiera kod aktywujący dostęp na stronie www.expertconsult.com

Zobacz jeszcze...
Neurologia
    Choroby otępienne Elsevier Essentials
    Fizjoterapia w chorobach neurologicznych
    Neurologia w pytaniach i odpowiedziach
    Objawy kliniczne w neurologii
    Udar mózgu Elsevier Essentials
Inni użytkownicy kupili wraz z tą książką także:
    Neurologia Merritta. III wydanie. Tom 3
    Neurologia Merritta. III wydanie. Tom 2
    Zespoły padaczkowe
    Diagnostyka różnicowa w neurologii
    Neurologia Merritta. III wydanie. Tom 1
    Padaczka u kobiet

 

 

1 BADANIA POMOCNICZE W NEUROLOGII

Płyn mózgowo-rdzeniowy

Zdjęcia przeglądowe

Badanie ultrasonograficzne: nieinwazyjne badanie obrazowe tętnic

Obrazowanie metodą tomografii komputerowej

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego

Cyfrowa angiografia subtrakcyjna

Procedury interwencyjne

Badania radioizotopowe

Badania elektrofizjologiczne

Elektromiografia

Biopsja

2 CHOROBY NEURONU RUCHOWEGO  I NERWÓW OBWODOWYCH  

Patogeneza choroby neuronu ruchowego

Kliniczne odmiany klasycznej choroby neuronu ruchowego

Nietypowe stwardnienie boczne zanikowe

Jednokończynowy zanik mięśni

Nabyte sporadyczne choroby neuronu ruchowego

Uwarunkowane genetycznie choroby neuronu ruchowego

Rdzeniowe zaniki mięśni

Inne postacie rdzeniowego zaniku mięśni

Zespoły opuszkowe

Rodzinna choroba neuronu ruchowego

Choroby nerwów obwodowych

Neuropatia obwodowa

Neuropatie uwarunkowane genetycznie

Choroba Charcota, Marie’a i Tootha

Dziedziczna neuropatia z podatnością na porażenia z ucisku

Dziedziczna neuropatia czuciowa i autonomiczna

Dziedziczna amiotrofia neuralgiczna

Neuropatie jako element uwarunkowanych genetycznie ogólnoustrojowych chorób układu nerwowego

Porfiria

Zaburzenia metabolizmu lipidów

Rodzinne polineuropatie amyloidowe

Leukodystrofia metachromatyczna

Polineuropatie w nabytych chorobach ogólnoustrojowych

Neuropatia cukrzycowa

Zaburzenia odżywiania i niedobory pokarmowe

Neuropatie wywołane przez paraproteinemie

Przyczyny zakaźne i pozakaźne

Przewlekła zapalna poliradikuloneuropatia demielinizacyjna

Choroby tkanki łącznej

Neuropatie toksyczne

Neuropatie paranowotworowe

Neuropatia o nieznanej przyczynie

Mononeuropatie

3 MIOPATIE I MIASTENIA

Miopatie uwarunkowane genetycznie

Dystrofie mięśniowe i choroby pokrewne

Dystrofie miotoniczne i miotonie niezwiązane z dystrofiami

Miopatie wrodzone

Miopatie mitochondrialne

Miopatie metaboliczne

Miopatie nabyte

Miopatie zapalne, w których pośredniczą mechanizmy immunologiczne

Miopatie w chorobach ogólnoustrojowych

Miopatie toksyczne i wywołane przez leki

Miastenia i inne zaburzenia przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego

4 CHOROBY NACZYNIOWE MÓZGU ZAWAŁ MÓZGU

Anatomia

Klasyfikacja

Zawał mózgu

Patologiczne i fizjologiczne następstwa zawału mózgu

Badania pomocnicze

Zespoły kliniczne

Inne przyczyny zawałów mózgu

Encefalopatia nadciśnieniowa

Badanie kliniczne

5 KRWOTOK MÓZGOWY I INNE CHOROBY NACZYNIOWE MÓZGU

Krwotok mózgowy

Objawy kliniczne

Badania pomocnicze w przypadku podejrzenia krwiaka

Krwotoki śródmózgowe niezwiązane z nadciśnieniem tętniczym

Malformacje naczyniowe

Mózgowa angiopatia amyloidowa

Zaburzenia krzepnięcia

Tętniaki

Zakrzepica zatok opony twardej

6 ZESPOŁY OTĘPIENNE

Choroba Alzheimera

Wygląd makroskopowy

Wygląd mikroskopowy

Objawy kliniczne

Badania pomocnicze

Leczenie

Otępienie z ciałami Lewy’ego

Otępienie czołowo-skroniowe i zaniki płatów mózgu

Zwyrodnienie płatów czołowego i skroniowego z patologią białka tau

Choroba Picka

Rodzinne tauopatie

Zwyrodnienie płatów czołowego i skroniowego związane z immunoreaktywnością dotyczącą wyłącznie ubikwityny

Otępienie miażdżycowe

Badania obrazowe

7 CHOROBY UKŁADU POZAPIRAMIDOWEGO

Choroba Parkinsona

Objawy kliniczne

Badania pomocnicze

Leczenie

Parkinsonizm po zapaleniu mózgu

Choroby przebiegające z parkinsonizmem atypowym

Postępujące porażenie nadjądrowe

Otępienie czołowo-skroniowe z parkinsonizmem

Zwyrodnienie korowo-podstawne

Zanik wieloukładowy

Inne zespoły parkinsonowskie

Parkinsonizm miażdżycowy

Dystonia

Dystonia pierwotna

Dystonie wtórne

Ruchy pląsawicze i balistyczne

Inne choroby przebiegające z pląsawicą

Drżenie

Mioklonie

Tiki

Dyskinezy późne

8 PIERWOTNE GUZY MÓZGU POZA LINIĄ ŚRODKOWĄ (PIERWOTNE POZAOSIOWE)

Objawy kliniczne guzów śródczaszkowych

Badania pomocnicze w guzach śródczaszkowych

Leczenie guzów mózgu: rozważania ogólne

Swoiste guzy

Guzy przerzutowe

Pierwotne osiowe guzy mózgu

Guzy w układzie komorowym lub przylegające do niego

Guzy OUN pochodzenia zarodkowego

Guzy OUN inne niż neuroepitelialne

Pierwotne pozaosiowe guzy mózgu

Mózgowe i móżdżkowe zespoły paranowotworowe (niezwiązane z przerzutami)

9 GUZY KANAŁU KRĘGOWEGO I RDZENIOWE ZESPOŁY PARANOWOTWOROWE

Objawy kliniczne guzów kanału kręgowego

Badania pomocnicze w guzach kanału kręgowego

Swoiste guzy

Guzy wewnątrzrdzeniowe

Guzy opon mózgowo-rdzeniowych

Guzy przestrzeni nadtwardówkowej i kręgosłupa

Rdzeniowe zespoły paranowotworowe

10 ZABURZENIA ROZWOJOWE  I WYSTĘPUJĄCE RODZINNIE

Wady cewy nerwowej

Tarń dwudzielna ukryta

Tarń dwudzielna torbielowata

Malformacje Chiariego

Zespół Dandy’ego-Walkera

Zespół Lhermitte’a-Duclosa

Niewykształcenie ciała modzelowatego

Nieprawidłowości przegrody przezroczystej

Zaburzenia migracji komórek nerwowych

Zaburzenia uwypuklania się pęcherzyków mózgowych

Heterotopie neuronalne w istocie białej mózgu

Torbiele pajęczynówki

Porencefalia

Wodogłowie

Wodogłowie normotensyjne

Stwardnienie guzowate (choroba Bourneville’a)

Nerwiakowłókniakowatość (choroba von Recklinghausena)

Rodzinne choroby obejmujące móżdżek

11 ZESPOŁY BÓLOWE I URAZY

Ból głowy

Pierwotne bóle głowy

Wtórne bóle głowy

Nerwobóle

Nerwobóle czaszkowe

Nerwoból popółpaścowy

Kauzalgia i odruchowa dystrofia współczulna

Uraz głowy

Ciężkość urazu głowy

Mechanizmy urazów głowy

Przewlekłe powikłania urazów głowy

Uraz rdzenia kręgowego

Łączne uszkodzenia kości i struktur nerwowych

Zespoły rdzeniowe

12 ZAKAŻENIA

Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych

Zakażenia miąższowe: zapalenie mózgu, ropień, ropniak podtwardówkowy

Grzybicze zapalenie mózgu

Zakażenia pasożytnicze

Bakteryjne zapalenie mózgu

Bakteryjny ropień mózgu

Ropniak podtwardówkowy

Zapalenie mózgu

Wirusowe zapalenie mózgu

Zespół nabytego upośledzenia odporności

Powikłania ze strony nerwów obwodowych

Oportunistyczne wirusowe zapalenia mózgu w AIDS

Inne niż wirusowe zakażenia oportunistyczne w AIDS

Chłoniak mózgu w AIDS

Choroby OUN wywołane przez krętki

Kiła

Choroba z Lyme (borelioza)

Leptospiroza

Choroby prionowe

Choroba Creutzfeldta-Jakoba

Wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba

 13 STWARDNIENIE ROZSIANE I INNE  CHOROBY DEMIELINIZACYJNE

Stwardnienie rozsiane

Patologia

Patofizjologia

Objawy kliniczne

Badania pomocnicze

Choroba Devica (zapalenie rdzenia kręgowego i nerwów wzrokowych)

Choroba Baló

Choroba Schildera

Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego

Leukodystrofie

Choroby lizosomalne

Choroby peroksysomalne

Inne choroby istoty białej

14 CHOROBY KRĘGOSŁUPA I RDZENIA  KRĘGOWEGO

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa

Choroby krążków międzykręgowych w odcinku szyjnym

Badania pomocnicze

Postępowanie

Choroba krążka międzykręgowego w odcinku piersiowym

Choroba krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowo-krzyżowym

Badania pomocnicze w chorobie krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowo-krzyżowym

Zwężenie kanału kręgowego

Choroba Pageta w obrębie kręgosłupa

Reumatoidalne zapalenie stawów a kręgosłup

Zakażenia

Ropień nadtwardówkowy kanału kręgowego

Gruźlica kręgosłupa

Bruceloza

Schistosomatoza

Mielopatia związana z zakażeniem HTLV-1

Torbiele pajęczynówki

Zapalenie pajęczynówki

Nieprawidłowości naczyniowe kręgosłupa i rdzenia kręgowego

Rdzeniowe malformacje tętniczo-żylne

Przetoki tętniczo-żylne opony twardej

Naczyniak jamisty

Naczyniaki krwionośne trzonów kręgów

Podostre złożone zwyrodnienie rdzenia kręgowego

Mielopatia popromienna

Jamistość rdzenia

Zawał rdzenia kręgowego

Krwiak nadtwardówkowy w kanale kręgowym

Amyloidoza

Przepuklina przednia rdzenia kręgowego

15 NEUROPATIE CZASZKOWE

Nerw I (węchowy)

Nerw II (wzrokowy)

Guzy oczodołu

Zespoły źreniczne

Nerw III (okoruchowy)

Nerw IV (bloczkowy)

Nerw VI (odwodzący)

Uszkodzenia w obrębie oczodołu

Zespoły pniowe wywołujące zaburzenia gałkoruchowe

Inne zaburzenia spojrzenia w poziomie

Nerw V (trójdzielny)

Nerw VII (twarzowy)

Nerw VIII (przedsionkowo-ślimakowy)

Nerwy IX, X, XI i XII

Złożone porażenia nerwów czaszkowych

16 NEUROLOGICZNE ASPEKTY CHORÓB  OGÓLNOUSTROJOWYCH

Uszkodzenie popromienne

Uszkodzenie popromienne naczyń zewnątrzczaszkowych

Alkohol i układ nerwowy

Centralna mielinoliza mostu

Choroba Marchiafavy-Bignamiego

Neurologia chorób gruczołów dokrewnych

Choroby przysadki

Choroby nadnerczy

Choroby tarczycy

Choroby przytarczyc i nieprawidłowości metabolizmu wapnia

Choroba Pageta

Choroby trzustki

Objawy neurologiczne zapaleń naczyń

Układowe martwicze zapalenie naczyń

Zapalenia naczyń z nadwrażliwości

Układowe ziarniniakowate zapalenia naczyń

Choroby tkanki łącznej

Toczeń rumieniowaty układowy

Twardzina układowa

Zespół Sjögrena

Choroba Behçeta

Zapalenie naczyń towarzyszące zakażeniu

Sarkoidoza

Zespoły konwersyjne

17 PADACZKA

Napady częściowe

Uogólnione napady padaczkowe

Przyczyny padaczki

Badania pomocnicze

Obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego

Tomografia komputerowa emisji pojedynczego fotonu (spect)

Pozytronowa tomografia emisyjna (PET)

Leczenie

Działania niepożądane leków

Źródła rycin i podziękowania

Skorowidz

 


Spis treści 65 KB
Rozdział 5 7 MB
Bądź pierwszą osobą która oceni tą książkę!

Musisz być zalogowany aby ocenić książkę.
Jeśli posiadasz już konto w naszym serwisie zaloguj się:
login:
hasło:
Zapomniałem hasła

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, zarejestruj się w naszym serwisie.
Jeśli wyszukasz anat* wtedy wyszukiwarka znajdzie słowa zaczynające się na anat, na przykład anatomia.
5 minut konsultacji weterynaryjnej. Psy i koty
Bestsellers bar
Psychiatria
Bestsellers bar
Pediatria. Lissauer