Aby zapewnić najwyższą jakość usług wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej.
Sprawdź cel, warunki przechowywania lub dostępu do nich w Polityce prywatności.
Zamknij

 

 

Polityka prywatności

Administratorem niniejszej strony www.edraurban.pl (zwana dalej Stroną) jest Edra Urban & Partner Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościuszki 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla dzielnicy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000537047, NIP: 8971804337, o kapitale zakładowym w wysokości 40 000 zł. Administrator dokłada wszelkich starań, aby z zachowaniem najwyższych standardów chronić Państwa dane przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityka prywatności określa, jakie dane osobowe i informacje są gromadzone przez Administratora, a także w jaki sposób zostaną wykorzystane.

Dane niezbędne do rejestracji i zakupu

W celu skorzystania z niektórych funkcji Strony, konieczne jest założenie konta. Podczas rejestracji należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury. Opcjonalnie prosimy o podanie numeru telefonu w celu ułatwienia dostarczenia Państwu zamówionej przesyłki.  W formularzu rejestracyjnym umieszczone są także pytania o ukończoną specjalizację oraz zainteresowania. Udzielenie odpowiedzi na te pytania jest opcjonalne.

W celu skorzystania z niektórych funkcji Strony, konieczne jest założenie konta. Podczas rejestracji należy podać imię i nazwisko, adres e-mail. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, aby zapewnić ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Zbieranie danych osobowych

 

Administrator może się także zwrócić do Państwa z prośbą o podanie informacji osobistych. Przekazanie tych informacji jest całkowicie dobrowolne i mogą to być dane kontaktowe, takie jak nazwa użytkownika, adres e-mail i adres pocztowy.
W celu uzyskania dostępu do niektórych treści i do korzystania z pełnej funkcjonalności i zaawansowanych funkcji Strony, takich jak dostęp do pełnych tekstów artykułów czy zakupów, konieczne będzie zarejestrowanie się na Stronie. Informacje zebrane w formularzu rejestracyjnym mogą zawierać dane kontaktowe użytkownika, np.: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, zawód, specjalizacja, obszar zainteresowań itp. Dane uzyskane w czasie rejestracji są połączone bezpośrednio z osobistą nazwą użytkownika oraz hasłem i mogą być wykorzystywane jedynie przez osobę, która wpisze prawidłową nazwę użytkownika i hasło powiązane z określonym profilem.

 

Rejestracja na Stronie edraurban.pl

Osoby dokonujące rejestracji na Stronie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane Użytkownik może w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe  wymagane jest w celu założenia i obsługi konta,  niepodanie ich uniemożliwi założenie konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

a.  w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta na Stronie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

b.  w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analizy aktywności Użytkowników na Stronie i sposobu korzystania z konta, jak również ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

c.  w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

d.  w celach marketingowych Administratora – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – wysyłki Newslettera i innych informacji handlowych.

 

Składanie zamówienia

Złożenie zamówienia na zakup towaru lub usługi przez Użytkownika Strony wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji.  

Państwa dane osobowe są przetwarzane:

a.  w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b.  w celu realizacji obowiązków ustawowych, jakie ciążą na Administratorze, które wynikają w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c.  w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, oraz ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

d. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

 

Newsletter i inne informacje handlowe

Newsletter oraz innego rodzaju informację handlową Edra Urban & Partner otrzymują Państwo po wyrażeniu zgody na ich przysłanie na podany przez siebie adres e-mail. W dowolnym momencie mają Państwo możliwość dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także rezygnacji z przechowywania Państwa adresu e-mail w celu wysyłki Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej na pocztę e-mail. W celu rezygnacji z Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej  przesyłanej na podany adres e-mail prosimy o skorzystanie z odnośnika znajdującego się na końcu każdego Newslettera.

Rezygnacji można dokonać również zmieniając ustawienia na swoim profilu lub wysyłając maila na adres biuro@edraurban.pl

 

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy odwiedzają profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, You tube. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym także w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu produktów, usług  a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki, produktów lub usług oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 

W jaki sposób wykorzystywane są dane osobowe?

Dane zbierane podczas rejestracji są wykorzystywane do logowania się do systemu. Zarówno rejestracja, jak i podanie określonych danych są obowiązkowe, jeżeli chcą Państwo dokonać zakupu.
Informacje zbierana podczas transakcji zakupu są wykorzystywane w celu realizacji transakcji.
Podczas rejestracji zostaną Państwo również zapytani, czy chcą otrzymywać Newsletter wydawnictwa.
Jeżeli wyrażą Państwo chęć i zgodę na otrzymywanie naszego Newslettera, Państwa dane zostaną wykorzystane w celu jego przesłania.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy statystycznej dotyczącej użytkowania strony internetowej edraurban.pl.
Informacje otrzymane w trakcie korespondencji z Państwem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie.

 

Ujawnienie danych osobowych osobom trzecim

Dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie pracownicy Wydawnictwa oraz pracownicy firm realizujących obsługę zamówień.
Wydawnictwo nie udostępnia i nie sprzedaje danych osobowych podmiotom trzecim.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione bez Państwa zgody w następujących przypadkach:

- w odpowiedzi na wezwania lub nakazy sądowe

- jeśli wydawnictwo uzna, że jest to konieczne w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań dotyczących podejrzenia oszustwa, bezpieczeństwa osób lub mienia, naruszenia zasad lub w innych przypadkach wymaganych przez prawo.

 

Dostęp i zmiana danych

Zarejestrowani użytkownicy mają po zalogowaniu dostęp do swoich danych osobowych i mogą je w dowolnym momencie zmienić.
Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one częścią faktury. W przypadku, gdy chcą Państwo usunąć swoje dane z serwisu, prosimy o przesłanie takiej informacji drogą mailową pod adresem: biuro@edraurban.pl.
Jeśli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia (zapowiedzi nowych produktów, oferty specjalne i promocje), należy zaznaczyć odpowiednie pola wyboru podczas rejestracji. Jeżeli natomiast będą Państwo chcieli zrezygnować z otrzymywania tych informacji, konieczna jest zmiana preferencji na koncie lub przesłanie informacji pod adresem mailowym: biuro@edraurban.pl.
Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do powiadamiania o zmianach i aktualizacji strony w razie potrzeby.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Transfer Państwa danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer) z zastosowaniem 256 bitowego klucza. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Jednocześnie Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa podczas przetwarzania danych osobowych na zlecenie Administratora.

 

Prawo do zmian, informacji i sprzeciwu


Zarejestrowani użytkownicy mają po zalogowaniu dostęp do swoich danych osobowych i mogą je w dowolnym momencie zmienić. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o danych zapisanych u nas, ich pochodzeniu oraz odbiorcach, a także o celu, zakresie i sposobach przetwarzania. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informacje odnośnie do przechowywanych u nas danych, prosimy o kontakt z nami (e-mail: biuro@edraurban.pl). Jesteśmy również zobowiązani do korygowania, zapisywania oraz usuwania danych na Państwa życzenie, o ile inne przepisy rangi ustawowej (np. ustawowy obowiązek przechowywania danych) nie stanowią inaczej.


Każdemu Użytkownikowi, którego dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
- dostępu do danych
- sprostowania danych
- usunięcia danych
- ograniczenia przetwarzania danych
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@edraurban.pl

Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej używane do tych celów. Zmiany danych osobowych Użytkownik może dokonać przesyłając e-mail na adres: biuro@edraurban.pl


W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do przetwarzania danych przez Administratora Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@edraurban.pl

 

Dane zbierane automatycznie z przeglądarek oraz poprzez wykorzystywanie plików cookies

Po zalogowaniu się na Stronie www.edraurban.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, pełna Uniform Resource Locator „URL”, a także daty i godziny odwiedzin oraz wyświetlana lub szukana na Stronie zawartość.
Strona internetowa Wydawnictwa wykorzystuje pliki cookies, które służą do identyfikacji przeglądarki. Cookies są to anonimowe, unikatowe identyfikatory alfanumeryczne wysyłane do przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera. Rodzaj informacji, które są gromadzone za pośrednictwem cookies, jest specyficzny dla komputera. Cookies są stosowane do gromadzenia informacji na temat korzystania ze strony (np. czy są Państwo zalogowani), dzięki temu możecie Państwo przeglądać artykuły, streszczenia lub inne dokumenty. Cookies mają charakter tymczasowy i są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Istnieją też „trwałe” cookies, umożliwiające bardziej spersonalizowane przeglądanie i ułatwiające poruszanie się po Stronie.
Na Stronie mogą się również znaleźć informacje od partnerów zewnętrznych (anonimowe, zagregowane dane o użytkownikach do celów analizy użytkowania, kontroli jakości oraz zarządzania i poprawy Strony).
Każdy użytkownik może zapobiec przyjmowaniu nowych plików cookies przez przeglądarkę, wtedy gdy tylko pojawi się nowy plik cookie, przesyłana jest z przeglądarki informacja. Można również całkowicie wyłączyć pliki cookies, korzystając z menu ustawienia w przeglądarce. Jeśli zdecydują się Państwo wyłączyć pliki cookies, można nadal korzystać z witryny, ale niemożliwe stanie się zarejestrowanie, zalogowanie się lub skorzystanie z zaawansowanych funkcji personalizacji strony, mimo że podstawowe cechy i funkcjonalność oferowana dla niezarejestrowanych użytkowników Strony będą możliwe do użycia.
Lista używanych plików cookies:

 • JSESSIONID - plik cookie używany do ustalania sesji

 • _sessionid - plik cookie identyfikujący zalogowanie się użytkownika

 • user_id - plik cookie z informacjami o zalogowanym użytkowniku

 • password - plik cookie z odciskiem hasła sesji użytkownika

 • __utma __utmc __utmz - pliki cookie związane z naszą stroną w serwisie facebook

 • id_menu_E-books - plik cookie używany do sterowania rozwinięciem sekcji menu

 • id_menu_KatalogiOnLine - plik cookie używany do sterowania rozwinięciem sekcji menu

 • id_menu_Ksiazki - plik cookie używany do sterowania rozwinięciem sekcji menu

 • id_menu_Ksiegarnie - plik cookie używany do sterowania rozwinięciem sekcji menu

 • id_menu_Ksiegarze - plik cookie używany do sterowania rozwinięciem sekcji menu

 • id_menu_MobileApps - plik cookie używany do sterowania rozwinięciem sekcji menu

 • id_menu_PropozycjePublikacji - plik cookie używany do sterowania rozwinięciem sekcji menu

 • id_menu_Weterynaria - plik cookie używany do sterowania rozwinięciem sekcji menu

 • subentries_academic_offer - plik cookie używany do sterowania rozwinięciem sekcji menu

 • subentries_books - plik cookie używany do sterowania rozwinięciem sekcji menu

 • subentries_ksiazki_medyczne - plik cookie używany do sterowania rozwinięciem sekcji menu

 • subentries_ksiazki_weterynaryjne - plik cookie używany do sterowania rozwinięciem sekcji menu

 • subentries_pharma - plik cookie używany do sterowania rozwinięciem sekcji menu

 • subentries_work - plik cookie używany do sterowania rozwinięciem sekcji menu

 • cookies_info - plik cookie używany do sterowania rozwinięciem informacji o cookiesKontakt

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@edraurban.pllub adres korespondencyjny:

Edra Urban & Partner sp. z o.o.

ul. Kościuszki 29

50-011 Wrocław

 

Zmiany dotyczące polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

Jeśli wyszukasz anat* wtedy wyszukiwarka znajdzie słowa zaczynające się na anat, na przykład anatomia.
5 minut konsultacji weterynaryjnej. Psy i koty
Bestsellers bar
Psychiatria
Bestsellers bar
Pediatria. Lissauer