Aby zapewnić najwyższą jakość usług wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej.
Sprawdź cel, warunki przechowywania lub dostępu do nich w Polityce prywatności.
Zamknij

 
Teksty przesyłane do redakcji rozpatrywane są przez kolegium redakcyjne, które dokonuje wstępnej analizy dzieła, biorąc pod uwagę zgodność tematu z profilem wydawniczym, oryginalność pracy i poziom naukowy.
 
Następnie dzieło jest przekazywane do kompetentnych w danej dziedzinie recenzentów. Recenzentem publikacji naukowej może być osoba mająca tytuł doktora habilitowanego lub profesora.
 
Opinie recenzentów muszą być niezależne. Wydawca w żadnym stopniu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na recenzenta.
Recenzent i autor nie powinni pozostawać w bliskich relacjach osobistych ani zawodowych. Nie powinni być również zatrudnieni w tej samej jednostce naukowej.
Cała procedura powstawania recenzji zachowuje standardy poufności.
 
Możliwe są trzy warianty zakończenia recenzji:
przyjęcie dzieła bez poprawek, przyjęcie dzieła po dokonaniu zmian, zasugerowanych przez recenzenta lub odrzucenie dzieła.
 
Recenzenci dokonują oceny pracy pod względem:
  • spójności tekstu z tematem dzieła
  • poprawności merytorycznej 
  • wartości naukowej dzieła
 
Zasady recenzowania są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”
 
Jeśli wyszukasz anat* wtedy wyszukiwarka znajdzie słowa zaczynające się na anat, na przykład anatomia.
5 minut konsultacji weterynaryjnej. Psy i koty
Bestsellers bar
Psychiatria
Bestsellers bar
Pediatria. Lissauer