Aby zapewnić najwyższą jakość usług wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej.
Sprawdź cel, warunki przechowywania lub dostępu do nich w Polityce prywatności.
Zamknij

 
Kodeks etyki wydawniczej
Wydawnictwo Edra Urban & Partner
 
Wydawnictwo Edra Urban & Partner przykłada szczególną wagę do etycznych zasad postępowania podczas procesu wydawniczego. Dotyczy to wszystkich uczestników procesu: autorów, redaktorów, recenzentów oraz przedstawicieli i współpracowników wydawcy.
 
Zasady ogólne
 
Wydawnictwo Edra Urban & Partner zapewnia procedury gwarantujące najwyższą jakość merytoryczną a także edytorską publikowanych dzieł. Redakcja przestrzega standardów wydawniczych oraz zasad etyki wydawniczej, a także czuwa by nie dopuścić do działań sprzecznych z tymi standardami. Dotyczy to min.: wiarygodności źródeł, na które powołują się autorzy, stosowania cytatów i zapożyczeń, oryginalności dzieła oraz poszanowania własności intelektualnej.
 
Redaktorzy oceniają publikacje wyłącznie pod kątem ich treści merytorycznych bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub poglądy polityczne autorów.
 
Polityka redakcyjna wydawnictwa powinna zachęcać do przejrzystej, kompetentnej i uczciwej współpracy
Wydawnictwo chroni poufność wszystkich materiałów przesłanych przez autorów, redaktorów i recenzentów, chyba że uzgodniono inaczej.
 
Zasady dotyczące autorów
 
Obowiązkiem autora jest przestrzeganie zasad rzetelności naukowej oraz zasad etyki wydawniczej.
Do publikacji powinny być zgłaszane jedynie oryginalne Dzieła własnego autorstwa. Jeśli Autor zawrze w Dziele jakiekolwiek materiały pochodzące od osób trzecich, zobowiązuje się uzyskać, od każdego podmiotu uprawnionego do praw autorskich, pisemne zezwolenie na wykorzystanie ww. materiałów w Dziele. W przypadku wykorzystania wcześniej opublikowanych materiałów powinien każdorazowo wskazać ich źródło.
Jeśli autor planuje zamieścić w publikacji szczegóły przypadków klinicznych, inne dane osobowe lub zdjęcia pacjentów i innych osób powinien uzyskać i dostarczyć wydawcy odpowiednie pozwolenia. 
 
Autorzy zobowiązują się do współdziałania umożliwiającego współtworzenie Dzieła w zakresie, w jakimi są współautorami Dzieła oraz do uwzględniania przy tworzeniu Dzieła uwag wydawcy, redaktora oraz osób przez nich wskazanych. 
W przypadku współautorstwa autor zobowiązuje się do współpracy z pozostałymi autorami.
 
Autor powinien poinformować Wydawnictwo, gdy dostrzeże nieścisłości lub błędy w swojej pracy. Redakcja w takim wypadku podejmie stosowne działania: wyjaśnienie, korektę lub inne - przy dodruku lub następnym wydaniu.
 
Autor zobowiązuje się także do powiadomienia wydawcy o zaistnieniu potencjalnego konfliktu interesów, na przykład: uczestniczeniu w dziele konkurencyjnym, udziale w Dziele opłacanych specjalistów i ekspertów, otrzymaniu dotacje na cele publikacji Dzieła. Potencjalne konflikty interesów należy ujawnić na jak najwcześniejszym etapie.
 
Jeśli wyszukasz anat* wtedy wyszukiwarka znajdzie słowa zaczynające się na anat, na przykład anatomia.
5 minut konsultacji weterynaryjnej. Psy i koty
Bestsellers bar
Psychiatria
Bestsellers bar
Pediatria. Lissauer