Aby zapewnić najwyższą jakość usług wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej.
Sprawdź cel, warunki przechowywania lub dostępu do nich w Polityce prywatności.
Zamknij

 

REGULAMIN

Edra Urban & Partner Sp. z o.o.

oraz

OSDW Azymut Sp. z o.o.

 

Sklep internetowy edraurban.pl działający pod adresem http://www.edraurban.pl (dalej: „Księgarnia Internetowa”) jest platformą prowadzoną przez:
Edra Urban & Partner Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 29
50-011 Wrocław
Tel./Fax: (71) 726 38 35
 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000537047, NIP: 8971804337, o kapitale zakładowym w wysokości 40 000,00 zł (dalej: „Spółka”).

ZASADY OGÓLNE:

 • Magazyn książek– magazyn prowadzony na zlecenie Edra Urban & Partner Sp. z o.o. przez OSDW Azymut sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.Gottlieba Daimlera 2, a zlokalizowany w Strykowie, Smolice 1I,  w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.
 • Podmiot realizujący sprzedaż książek– podmiot zewnętrzny prowadzący na zlecenie Edra Urban & Partner Sp. z o.o. sprzedaż i wysyłkę książek ze strony edraurban.pl, a jest nim: OSDW Azymut sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, a zlokalizowany w Strykowie, Smolice 1I.
 • Podmiot realizujący sprzedaż e-booków – Edra Urban & Partner Sp. z o.o.
 • Koszyk – element Księgarni Internetowej edraurban.pl, umożliwiający Klientowi wybranie i zamówienie towarów, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.
 • Strona produktowa– strona w Księgarni Internetowej edraurban.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
 • E-booki – są to książki w wersji elektronicznej. Książki zapisane w formacie plików PDF lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Księgarnię Internetową edraurban.pl.
 • PDF – format zapisu książki elektronicznej, którą można odczytać za pomocą aplikacji Adobe Digital Editions (ADE).
 • EPUB– format zapisu książki elektronicznej, którą można odczytać za pomocą aplikacji Adobe Digital Editions (ADE).

§ 1
Warunki realizacji zamówienia

 1. Klientem Księgarni Internetowej edraurban.pl może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych zamieszkała lub posiadająca siedzibę na terenie Polski.
 2. Księgarnia Internetowa edraurban.pl realizuje zamówienia, których adres dostawy znajduje się tylko na terenie Polski.
 3. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej edraurban.pl. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany,  a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia.
 4. W Koszyku, Klient wskazuje:
  (a)    zamawiane produkty;
  (b)    adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
  (c)    sposób dostawy;
  (d)    sposób płatności; oraz
  (e)    (opcjonalnie) kod promocyjny.
 5. W przypadku gdy Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, Koszyk może zostać podzielony na   trzy części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia, Spółka przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej. 
 8. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta w zależności od jego wyboru:
  (a)    na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
  (b)    w przypadku produktów z kategorii e-book – na podany adres mailowy w postaci linku do pliku.
 9. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Spółka ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.  Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Księgarni Internetowej edrraurban.pl, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie www.edraurban.pl błędnych cen, lub opisów produktów, oraz połączenia przez system informatyczny dwóch lub więcej kodów promocyjnych i cen promocyjnych, jeśli ich regulaminy nie przewidują takiej możliwości.  Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 21 dni od dnia wysłania oświadczenia o  odstąpieniu od umowy, na zasadach szczegółowo wskazanych w § 8 poniżej.
 10. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy:
  (a)     loginu i hasła do swojego konta w Księgarni Internetowej edraurban.pl. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta;
 11. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 12. Postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio do sprzedaży książek  z zastrzeżeniem zasad sprzedaży e-booków w Księgarni Internetowej edraurban.pl stanowiących załącznik  nr 1 do regulaminu.


§ 2
Ceny produktów

 1. Spółka zamieszcza informacje o produktach na stronie Księgarni Internetowej edraurban.pl  i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Księgarni Internetowej edraurban.pl zamieszczone przy produkcie:
  (a)    zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  (b)    nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Księgarni Internetowej edraurban.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje w Księgarni Internetowej edraurban.pl nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. Promocje i rabaty w Księgarni Internetowej edraurban.pl liczone są od ceny detalicznej brutto.


§ 3
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia dotyczy książek, zapłaty można dokonać:
  (a)    kartą płatniczą (Visa/Visa Electron, MasterCard/MasterCard Electronic, Maestro) przez internet niezwłocznie po złożeniu zamówienia. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Księgarni Internetowej edraurban.pl;
  (b)    gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie w Księgarni Internetowej edraurban.pl ;
  (c)    ePrzelewem, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w  danym momencie przez Spółkę. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie w Księgarni Internetowej edraurban.pl ;
 2. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest e-book, zapłaty można dokonać:
  (a)    kartą płatniczą (Visa/Visa Electron, MasterCard/MasterCard Electronic, Maestro) przez internet niezwłocznie po złożeniu zamówienia. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Księgarni Internetowej edraurban.pl;
  (b)    ePrzelewem, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w  danym momencie przez Spółkę. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie w Księgarni Internetowej edraurban.pl ;
 3. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.
 4. Klient może skorzystać z kodu promocyjnego, otrzymanego od Księgarni Internetowej edraurban.pl lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów promocyjnych dla swoich klientów.
 5. Kody promocyjne posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod promocyjny nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Wartość produktu oraz zamówienia, w którym został użyty kod promocyjny nie będzie mniejsza niż 0,02 złote. Każdy kod promocyjny posiada określoną datę ważności.

§ 4
Fakturowanie

 1. Faktury za zamówione towary są wystawiane w imieniu Spółki przez:

a.  W przypadku książek: OSDW Azymut Sp. z o.o., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-676 Warszawa.

b.  W przypadku e-booków: Edra Urban & Partner Sp. z o.o., ul. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław.

Zamówienie i zakup e-booka, wymaga wyrażenia zgody na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej. Cofnięcie akceptacji otrzymywania faktury w formie elektronicznej może być wyrażona w formie elektronicznej i przesłana mailem na adres mailowy: ksiegarnia@edraurban.pl. Cofnięcie akceptacji oznacza brak możliwości zakupu następnego e-booka. Faktura nie wymaga podpisu wystawcy i odbiorcy na podstawie par. 5 ust. 1 Rozp. Min. Fin. z dnia 28.11.2008 nr 212 poz. 1337. Faktura zostanie udostępniona w postaci linku w mailu przesłanym do klienta.


§ 5
Czas realizacji zamówień i opłata za przesyłkę

 1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia dotyczy książek, przesyłki są dostarczane przez Pocztę Polską lub kuriera. Czas realizacji oraz wysokość opłaty za dostarczenie przesyłki do klienta wynosi:

Poczta Polska przesyłka zwykła - czas dostawy 2-14 dni (roboczych); koszt dostawy 10 zł przy wartości zamówienia do 100 zł, bezpłatnie przy wartości zamówienia powyżej 100 zł.

Poczta kurierska - czas dostawy 2-3 dni (robocze); koszt dostawy 13 zł przy wartości zamówienia do 100 zł, bezpłatnie przy wartości zamówienia powyżej 100 zł.

Uwaga: Książki zamówione w przedsprzedaży zostaną dostarczone dopiero wtedy, gdy ukażą się w regularnej sprzedaży. Jeśli zamówienie zawiera kilka książek, zostanie dostarczone w momencie, gdy skompletujemy wszystkie zamówione książki.

Podane czasy dostawy są liczone dopiero od momentu ukazania się książki w regularnej sprzedaży.

 1. W przypadku produktów z kategorii e-book – na podany adres mailowy w postaci linku do pliku. W tym przypadku opłata za przesyłkę nie jest naliczana.
 2. W przypadku płatności kartą płatniczą, po potwierdzeniu zamówienia (dokonaniu autoryzacji transakcji) następuje blokada środków. Pobranie następuje po skompletowaniu przesyłki i wystawieniu faktury, w przypadku niemożności zrealizowania pełnego zamówienia z zablokowanych środków zostanie pobrana tylko należność za publikacje przygotowane do wysyłki, pozostała część zablokowanej kwoty zostaje odblokowana.
 3. W przypadku płatności ePrzelewem, przelew jest natychmiast realizowany.
 4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia potwierdzonego przelewem, zostanie dokonany zwrot nadpłaty na konto Klienta.


§ 6
Warunki reklamacji

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 roku od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia.
 2. Wszystkie produkty dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
 3. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów.
 5. W przypadku reklamacji książek, reklamacje należy składać do Działu Obsługi Klienta: telefonicznie nr tel. (71) 330 61 89 w dni robocze w godzinach 9.00 - 15.00 lub e-mail: ksiegarnia@edraurban.pl
 6. W przypadku reklamacji e-booków, reklamacje należy składać do Działu Obsługi Klienta: telefonicznie nr tel. (71) 726 38 35 w dni robocze w godzinach 9.00 - 15.00 lub e-mail: ksiegarnia@edraurban.pl
 7. W uwzględnionych reklamacjach towar niepełnowartościowy zostanie odebrany na koszt Księgarni Internetowej. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 8. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a w przypadku zwrotów przesyłek bezpośrednich, powstałych z przyczyn Księgarni, tj.: wysłania źle skompletowanego zamówienia, wadliwego egzemplarza, koszty wymiany ponosi Księgarnia, zaś klient w miarę możliwości otrzyma egzemplarz prawidłowy lub pozbawiony wad. Jeśli wymiana publikacji nie będzie możliwa (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Klient otrzyma zwrot równowartości ceny produktu oraz kosztu dostawy.
 9. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 21dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. W przypadku płatności za towar kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany na kartę.


§ 7
Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient dokonujący zakupów w Księgarni Internetowej edraurban.pl może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w Księgarni Internetowej edraurban.pl produkt, za wyjątkiem e-booków, książek ze zdrapaną zdrapką z kodem  oraz innych produktów, jeśli w ich opisie zawarte zostało zastrzeżenie o tym, iż nie podlegają zwrotowi.
 2. Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części.
  Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą na adres:
  OSDW Azymut,  Magazyn Zwrotów, Hala DE – DOK nr 3, Smolice 1H, 95-010 Stryków
 3. Klient odpowiedzialny jest za prawidłowe zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniami powstałymi w trakcie przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub używania publikacji, zwrot nie zostanie przyjęty.
 4. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.


§ 8
Zwrot należności Klientom

 1. Spółka dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. W przypadku płatności za towar kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
  Klientowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do żądania zapłaty odsetek.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§ 9
Przedsprzedaż

 1. Przedsprzedaż dotyczy książek, które nie są w regularnej sprzedaży, są to książki, które dopiero są przygotowywane, bądź drukowane. Zwykle książki są dostępne w przedsprzedaży około 3 tygodni, ale nie jest to sztywny termin.
 2. Zamówień w przedsprzedaży mogą dokonywać jedynie klienci indywidualni, przedsprzedaż nie dotyczy księgarń i bibliotek.
 3. Zamówienia w przedsprzedaży składane są osobno i nie można ich łączyć z innymi produktami.
 4. Zapłaty za zamówienie w przedsprzedaży można dokonać:
  (a)    kartą płatniczą (Visa/Visa Electron, MasterCard/MasterCard Electronic, Maestro) przez internet niezwłocznie po złożeniu zamówienia. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Księgarni Internetowej edraurban.pl;
  (b)    gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie w Księgarni Internetowej edraurban.pl ;
  (c)    ePrzelewem, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w  danym momencie przez Spółkę. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie w Księgarni Internetowej edraurban.pl ;
 5. W przedsprzedaży przesyłki są dostarczane przez Pocztę Polską lub kuriera. Czas realizacji oraz wysokość opłaty za dostarczenie przesyłki do klienta wynosi:

Poczta Polska przesyłka zwykła- czas dostawy 2-14 dni (roboczych); koszt dostawy 10 zł przy wartości zamówienia do 100 zł, bezpłatnie przy wartości zamówienia powyżej 100 zł.

Poczta kurierska- czas dostawy 2 dni (robocze); koszt dostawy 13 zł przy wartości zamówienia do 100 zł, bezpłatnie przy wartości zamówienia powyżej 100 zł.

Uwaga: Książki zamówione w przedsprzedaży zostaną dostarczone dopiero wtedy, gdy ukażą się w regularnej sprzedaży. Jeśli zamówienie zawiera kilka książek, zostanie dostarczone w momencie, gdy skompletujemy wszystkie zamówione książki.

Podane czasy dostawy są liczone dopiero od momentu ukazania się książki w regularnej sprzedaży.


§ 10
Dane osobowe

 1. Rejestrując się w Księgarni Internetowej edraurban.pl Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Księgarni Internetowej edraurban.pl. 
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Księgarni Internetowej edraurban.pl.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Klienta dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Księgarnię Internetową edraurban.pl.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Edra Urban & Partner Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-011) przy ul. Kościuszki 29.
 5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
 6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 7. Klienci Księgarni Internetowej edraurban.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.


§ 11
Newsletter

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) Księgarni Internetowej edraurban.pl.
 2. Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Księgarnię Internetową edraurban.pl korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych o której mowa w § 10  powyżej.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newsletter za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.


§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Księgarni Internetowej edraurban.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Dostępność informacji o produktach na stronach Księgarni Internetowej edraurban.pl nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Księgarni Internetowej edraurban.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niej niezależnych.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 6. Regulamin dotyczy zakupów dokonywanych przez klientów indywidualnych. Klienci instytucjonalni dokonują zakupów na podstawie odrębnych umów, zawartych ze Spółką.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 stycznia 2015 r.
 8. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie edraurban.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.Załącznik nr 1.

Zasady sprzedaży e-booków w Księgarni Internetowej edraurban.pl


§ 1
Sposób składania zamówienia.

 1. Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu e-booka w jednym zamówieniu.
 2. Dostępne na stronie edraurban.pl e-booki mają następujący zakres licencji:

(a)   nie wolno ich udostępniać i wysyłać innym osobom - są zabezpieczone DRM

(b)   nieograniczona możliwość drukowania i kopiowania

(c)   mogą być użyte w tym samym czasie na trzech urządzeniach

(d)  można je ponownie ściągnąć w terminie 24 miesięcy od daty zakupu.

 1. Nie jest możliwe zamówienie jednocześnie e-booka/ów i produktu innego rodzaju. W takim przypadku zamówienie zostanie podzielone na zamówienie dotyczące e-booka/ów oraz zamówienie dotyczące produktów innego rodzaju.

§ 2
Warunki realizacji zamówienia.

 1. Zamówienie zawierające e-booki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Spółkę od Podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.
 2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Spółka prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:
  (a)    potwierdzenie otrzymania płatności;
  (b)    informacje odnośnie do sposobu pobrania e-booka.
 3. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku, dokonania przez Klienta płatności za takie zamówienie, Spółka dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 Regulaminu.
 4. Zamówienie i zakup e-booka, wymaga wyrażenia zgody na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej. Cofnięcie akceptacji otrzymywania faktury w formie elektronicznej może być wyrażona w formie elektronicznej i przesłana mailem na adres mailowy: ksiegarnia@edraurban.pl. Cofnięcie akceptacji oznacza brak możliwości zakupu następnego e-booka. Faktura nie wymaga podpisu wystawcy i odbiorcy na podstawie par. 5 ust. 1 Rozp. Min. Fin. z dnia 28.11.2008 nr 212 poz. 1337. Faktura zostanie udostępniona w postaci linku w mailu przesłanym do klienta.

§ 3
Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania e-booka z Księgarni Internetowej edraurban.pl.
 2. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta, Spółka dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 Regulaminu.
 3. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów Klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia lub odstąpienia od umowy po pobraniu e-booka.

§ 4
Zasady korzystania z e-booków

 1. Zakupione i opłacone e-booki będą dostępne do ściągnięcia z wysłanego klientowi maila.
 2. W celu pobrania e-booka należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący się w mailu. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie PDF lub EPUB. Plik można pobrać nie więcej niż 2 razy.
 3. Do pobrania pliku chronionego DRM niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Digital Editions lub VitalSource.
 4. Wszystkie e-booki oferowane przez Księgarnię Internetową edraurban.pl są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Klient ma prawo korzystać z e-booków wyłącznie na własny użytek i nie może udostępniać e-booków innym osobom, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  (a)    rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu e-booków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
  (b)    komercyjnego wykorzystywania e-booków.
 7. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z e-booków w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.
 8. W przypadku wykorzystywania przez Klienta e-booków niezgodnie z prawem Spółka może kierować wobec Klienta wszelkie roszczenia z tego tytułu.

§ 5
Reklamacje

 1. Klient może zgłosić reklamacje do Działu Obsługi Klienta (ksiegarnia@edraurban.pl),  w przypadku, gdy:
  (a)    zakupiony e-book okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się;
  (b)    dokona zapłaty ze e-book i nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania e-booka.
 2. Spółka ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. W przypadku sprzeczności z regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego załącznika.


Załącznik nr 2.

Regulamin Programu Punktowego
 

 1. Program rozpoczyna się z dniem 8 maja 2006 i trwa do odwołania 
 2. Program dotyczy klientów indywidualnych (nie obejmuje księgarń, szkół, bibliotek i innych instytucji) 
 3. Każdy towar  oferowany w sklepie edraurban.pl ma przypisaną odpowiednią liczbę punktów. 
 4. Klient, dokonując zakupu otrzymuje odpowiednią liczbę punktów, która jest sumowana na jego koncie. Każde 10 zł wydane w sklepie oznacza przyznanie 1 punktu na koncie użytkownika. 
 5. Każdy Klient, który zbierze odpowiednią liczbę punktów, będzie miał możliwość bezpłatnego otrzymania wybranej książki. 
 6. Do ceny książki doliczane są koszty wysyłki, które wynoszą 20 punktów.
 7. Książki za punkty są wysyłane w momencie, gdy Klient uzbiera liczbę punktów odpowiadającą wartości książki w systemie punktowym wraz z kosztem przesyłki. 
 8. Klient może wybrać kilka książek, przy czym wartość punktowa nie może przekraczać liczby punktów przyznanych Klientowi. 
 9. Po wybraniu książki odpowiednia liczba punktów, równa liczbie punktów przypisanych książce, zostanie odjęta od sumy punktów zebranych przez Klienta.
 10. Zamówienia za punkty promocyjne nie mogą być łączone z zamówieniami w pozostałych formach płatności.
 11. Książki za punkty promocyjne wysyłane są w odrębnej przesyłce.
 12. Klient na swoim koncie będzie miał zawsze zapisaną aktualną liczbę posiadanych punktów. 
 13. W przypadku zwrotu zakupionego produktu z konta punktowego Klienta zostanie odjęta odpowiednia liczba punktów równa sumie punktów odpowiadających zwracanym produktom. 
 14. Książki o wartości nie przekraczającej ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami) są wolne od podatku dochodowego. 
 15. Spółka zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie.

 

 

 

Jeśli wyszukasz anat* wtedy wyszukiwarka znajdzie słowa zaczynające się na anat, na przykład anatomia.
5 minut konsultacji weterynaryjnej. Psy i koty
Bestsellers bar
Psychiatria
Bestsellers bar
Pediatria. Lissauer